ธนาคารขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว
เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ของวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2558
ถึงเวลา 22.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2558
โดยทุกช่องทางบริการจะไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นบัตรเครดิต
ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านวางแผนการทำธุรกรรมและเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายในเวลาดังกล่าว
ธนาคารกสิกรไทยขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกครั้งนี้
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทร. 02- 8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง